Relacje Inwestorskie

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 282 201 246 274 247 441 231 773 213 696
Wynik brutto na sprzedaży 161 105 144 382 137 010 126 323 117 191
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 13 252 20 824 21 177 21 581 31 286
Zysk (strata) brutto 14 201 36 610 26 964 38 639 30 785
Zysk (strata) netto 11 761 17 365 21 728 35 815 46 307
Aktywa razem 307 707 262 899 24 1876 231 679 194 965
Zobowiązania długoterminowe 28657 2 811 1 218 0,0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 56 124 44 021 37 379 42 800 29 197
Kapitał własny (aktywa netto) 222 926 216 068 203 278 188 879 165 767
Kapitał zakładowy 3 056 3 056 3 056 3 056 3 056
Liczba akcji / udziałów (szt.) 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089

aktualne notowania

14.05.2021, 09:09
Cena [PLN] 3.1900
Zmiana [PLN] 0,02
Zmiana [%] 0,63
Kurs otw. [PLN] 3,180
Kurs maks. [PLN] 3,190
Kurs min. [PLN] 3,180
Wolumen 100

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości