Relacje Inwestorskie

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 247 441 231 773 213 696 175 185 145 517
Wynik brutto na sprzedaży 137 010 126 323 117 191 105 380 81 683
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 21 177 21 581 31 286 29 700 17 355
Zysk (strata) brutto 26 964 38 639 30 785 32 260 17 764
Zysk (strata) netto 21 728 35 815 46 307 30 359 17 408
Aktywa razem 24 1876 231 679 194 965 139 369 103 614
Zobowiązania długoterminowe 1 218 0,0 0 0,0 0,0
Zobowiązania krótkoterminowe 37 379 42 800 29 197 19 909 14 512
Kapitał własny (aktywa netto) 203 278 188 879 165 767 119 460 89 101
Kapitał zakładowy 3 056 3 056 3 056 3 056 3 056
Liczba akcji / udziałów (szt.) 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089

dane za lata 2009-2012 dotyczą sprawozdań jednostkowych MONNARI TRADE S.A.

aktualne notowania

20.05.2019, 17:00
Cena [PLN] 5.3600
Zmiana [PLN] -0,08
Zmiana [%] -1,47
Kurs otw. [PLN] 5,340
Kurs maks. [PLN] 5,440
Kurs min. [PLN] 5,340
Wolumen 5

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości

  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871